Ekopark Wschodni

Jest to tak zwany użytek ekologiczny utworzony w Kołobrzegu w roku 1996. Jego powierzchnia wynosi 381 ha. Znajduje się na liście ostoi ptaków, należącej do do europejskiej sieci obszarów chronionych. Na jego terenie żyje prawie 80 gatunków ptaków. Można tu również spotkać niezwykłe rośliny, takie jak - orlik pospolity, sit Gerarda, podkolan biały. Ze zwierząt zaś pojawiają się tu m.in. perkozy rdzawoszyje. Na jego terenie znajdowały się słone torfowiska.

Brakuje atrakcji?

Napisz nam o tym!