Bazylika Najświętszej Marii Panny

Jest to XIV-wieczna świątynia rzymskokatolicka reprezentująca styl gotycki. Budynek od początku swojego istnienia był wielokrotnie modernizowany ze względu na osuwanie się gruntu oraz uszkodzenia powstałe w wyniku działań wojennych. Funkcję kolegiaty świątynia pełniła od XIV wieku, zaś od XVI wieku był to kościół wyznawców luteranizmu. Wiek XV przyniósł pierwszą znaczącą zmianę w wyglądzie świątyni - poprzez połączenie wieży północnej i południowej powstał blok wieżowy, który przetrwał do dziś.
Podczas walk o Kołobrzeg katedra była niezmiernie istotnym punktem obrony miasta. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto odbudowę kościoła. W latach 60. XX wieku w świątyni znajdowała się wystawa sprzętu militarnego. Dopiero w 1974 roku budowla znów stała się miejscem kultu, a rolę kolegiaty przyznano jej ponownie w 1979 roku. Od 1986 roku katedra nosi tytuł bazyliki mniejszej, który został jej nadany przez Jana Pawła II.
Katedra posiada 5 naw, a w jej wnętrzach znajduje się wiele cennych zabytków. Jednym z nich jest gotycki świecznik siedmioramienny pochodzący z 1327 roku (jedyny zachowany w Polsce oraz jeden z 5 takich na świecie). Wykonany z brązu świecznik ma 4 metry wysokości, u jego podstaw znajdują się trzy smocze głowy umieszczone na ciele lwa. Jest on zdobiony w kwieciste i roślinne ornamenty. W katedrze znajduje się również chrzcielnica z 1355 roku (umieszczono na niej ponad 20 scen z życia Jezusa), dwa gotyckie krucyfiksy (wysokość 3,5 metra, ponad 2 metry szerokości), trzy drewniane ołtarze pochodzące z przełomu XV/XVI wieku, bogato zdobione stalle, tablice nagrobne, obrazy oraz płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę.

Brakuje atrakcji?

Napisz nam o tym!